Ochrana osobních údajů - GDPR

Nařízení evropského parlamentu a rady Evropy 2016/679 o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, zkr. GDPR) stanovuje povinnosti všem institucím, organizacím, firmám i jednotlivcům, aby byla ochráněna osobní data všech občanů EU před zneužitím. GDPR bylo přijato v dubnu 2016 s platností od 25.5.2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU. GDPR se týká všech firem, institucí i  jednotlivců po celém světě, kteří zpracovávají osobní údaje občanů EU.

GDPR nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, zkr. DPO).


GDPR implemetace

 • analýza nakládání s osobními údaji a sestavení záznamů o zpracování;
 • hodnocení rizik při nakládání s osobními údaji;
 • návrh organizačních a technických opatření k omezení rizik při nakládání s osobními údaji;
 • vypracování směrnice k nakládání s osobními údaji;
 • revize zpracovatelských smluv a souhlasů se zpracováním osobních údajů;
 • školení zaměstnanců k ochraně osobních údajů GDPR a k přijatým opatřením.

Naším preferovaným regionem pro implementaci GDPR je Jihlava a kraj Vysočina.

Ceník implementace GDPR

SubjektCena bez DPHCena vč. DPH 21%
Obec do 100 obyvatel nebo Mateřská škola14 000,-16 940,-
Obec do 300 obyvatel nebo Zákl. škola I. stupeň16 000,-19 360,-
Obec do 1000 obyvatel nebo Zákl. škola I. a II. stupeň18 000,-21 780,-
Obec do 3000 obyvatel20 000,-24 200,-

Ceny jsou za jeden subjekt a ceny pro jiné typy subjektů na vyžádání.


GDPR školení

Můžeme zajistit školení GDPR na Vašem pracovišti a školení se může zůčasnit libovolný počet Vašich zaměstnanců.
Standardní délka školení GDPR je 6 vyučovacích hodin.
Školení GDPR obsahuje:

 • základní pojmy GDPR;
 • principy, práva a povinnosti GDPR;
 • implementace GDPR;
 • požadavky na volbu DPO.

Cena za školení GDPR je 4000,- Kč bez DPH 21% + cestovné 8,-/km Kč bez DPH 21% pokud bude školení mimo Jihlavu.
Naším preferovaným regionem pro školení GDPR je Jihlava a kraj Vysočina.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů - DPO

Práce DPO zahrnuje:

 • kontrolu plnění přijatých opatření;
 • kontrolu správného nakládání s osobními údaji;
 • konzultace k GDPR;
 • průběžné školení zaměstnanců;
 • komunikaci s dozorovým orgánem a občany;
 • sledování aktuální legislativy.

Naším preferovaným regionem pro zajištění pozice pověřenec pro ochranu osobních údajů DPO je Jihlava a kraj Vysočina.

Ceník za práci pověřence pro ochranu osobních údajů DPO

SubjektCena bez DPH
měsíčně
Cena vč. DPH 21%
měsíčně
Obec do 100 obyvatel nebo Mateřská škola1 500,-1 815,-
Obec do 300 obyvatel nebo Zákl. škola I. stupeň2 000,-2 420,-
Obec do 1000 obyvatel nebo Zákl. škola I. a II. stupeň3 000,-3 630,-
Obec do 3000 obyvatel4 000,-4 840,-

Ceny jsou za jeden subjekt a ceny pro jiné typy subjektů na vyžádání.

Certifikát DPO a členství v komoře pověřenců

Jan Stuhl certifikát DPO Jan Stuhl členství v komoře pověřenců

GDPR další zdroje

GDPR dokumentace a metodiky

Nařízení evropského parlamentu a rady Evropy 2016/679 o ochraně osobních údajů
MŠMT - Metodická pomůcka k aplikaci GDPR v podmínkách školství
MŠMT - Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách
MVČR - Metodika GDPR - ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců
MVČR - Systémová analýza pro obce
Zpracovatelská smlouva [DOCX, 17 KB]
Ceník za implementaci GDPR a pozici DPO pro úřady a školy [PDF, 531 KB]

GDPR důležité odkazy

Úřad na ochranu osobních údajů
Ministerstvo vnitra České Republiky - GDPR pro obce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky - GDPR pro školy