Ochrana osobních údajů - GDPR

Nařízení evropského parlamentu a rady Evropy 2016/679 o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, zkr. GDPR), stanovuje povinnosti všem institucím, organizacím, firmám i jednotlivcům, aby byla ochráněna osobní data všech občanů EU před zneužitím. GDPR bylo přijato v dubnu 2016 a platností od 25.5.2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU. GDPR se týká všech firem, institucí a taky jednotlivců po celém světě, kteří zpracovávají osobní údaje občanů EU.

GDPR nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, zkr. DPO).


GDPR implemetace

 • vstupní školení zaměstnanců organizace k obecným požadavkům GDPR;
 • analýza nakládání s osobními údaji;
 • hodnocení rizik při nakládání s osobními údaji;
 • návrh organizačních a technických opatření k omezení rizik při nakládání s osobními údaji ve formě směrnice;
 • školení zaměstnanců k přijatým opatřením.

Naším preferovaným regionem pro implementaci GDPR je město Jihlava a kraj Vysočina.

Ceník implementace GDPR

SubjektCena bez DPHCena vč. DPH 21%
Obec do 300 obyvatel, Mateřská škola16000,-19360,-
Obec do 1000 obyvatel, Zákl. škola I. stupeň18000,-21780,-
Obec do 3000 obyvatel, Zákl. škola I. a II. stupeň20000,-24200,-

Ceny jsou za jeden subjekt a ceny pro jiné typy subjektů na vyžádání.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů - DPO

Práce DPO zahrnuje:

 • kontrolu plnění přijatých opatření;
 • kontrolu správného nakládání s osobními údaji;
 • konzultace k GDPR;
 • průběžné školení zaměstnanců;
 • komunikaci s dozorovým orgánem a občany;
 • sledování aktuální legislativy.

Naším preferovaným regionem pro zajištění pozice DPO je město Jihlava a kraj Vysočina.

Ceník za práci DPO

SubjektCena bez DPH
měsíčně
Cena vč. DPH 21%
měsíčně
Obec do 300 obyvatel, Mateřská škola2000,-2420,-
Obec do 1000 obyvatel, Zákl. škola I. stupeň3000,-3630,-
Obec do 3000 obyvatel, Zákl. škola I. a II. stupeň4000,-4840,-

Ceny jsou za jeden subjekt a ceny pro jiné typy subjektů na vyžádání.

Certifikát DPO

Jan Stuhl certifikát DPO


GDPR další zdroje

GDPR dokumentace a metodiky

Nařízení evropského parlamentu a rady Evropy 2016/679 o ochraně osobních údajů [PDF, 953 KB]
MŠMT - Metodická pomůcka k aplikaci GDPR v podmínkách školství [PDF, 5.82 MB]
MVČR - Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby [PDF, 884 KB]
MVČR - Vzory záznamů zpracování [XLSX, 53 KB]
Zpracovatelská smlouva [DOCX, 17 KB]
Ceník pro úřady a školy [PDF, 531 KB]

GDPR důležité odkazy

Úřad na ochranu osobních údajů
Ministerstvo vnitra České Republiky